SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐATN NGÀNH XD DD&CN VÀ NGÀNH CẦU ĐƯỜNG KHÓA 2014 SINH VIÊN XEM DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ BẢO VỆ THEO FILE ĐÍNH KÈM: NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: - HỘI ĐỒNG 1: A06.15 - HỘI ĐỒNG 2: A08.10 - HỘI ĐỒNG 3: A08.14 NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: - Hội...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT 1 - 424073 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 17D2XDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT1 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 20/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 02 LÚC 07H45 TẠI PHÒNG A-05.10. - Lưu ý: đây là đợt BẢO...
LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN TCTC - (J)CET453 - HK1 - NH18-19 - LỚP 15DXD02,15DXDJ01 - NHÓM 702,601 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN DUYỆT ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453, JCET453 NHÓM 702, 601 LỚP 15DXD01, 15DXDJ01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 11/11/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 13H00 TẠI...
THÔNG BÁO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 2014 NỘP BÀI ĐATN NGÀNH DD&CN VÀ NGÀNH CẦU ĐƯỜNG SINH VIÊN NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH DD&CN, NGÀNH CẦU ĐƯỜNG - NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP:   nộp bài chiều từ 12h30 đến 16h00 ngày 07/01/2019 phòng B05.01   - NGÀNH XÂY DỰNG CẦU...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1(18-19)- LỚP 16CXD,16DXDA1,A2 - NHÓM 702,703 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 702, 703 LỚP 16CXDA1, 16DXDA1, 16DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 10/01/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30...
HUTECH tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2018 - 2019 Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TCTC - CET453 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16DKXE1 - NHÓM 701 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 701 LỚP 16DKXE1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 03/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 8 LÚC 13H30 TẠI PHÒNG B-11.06. - Lưu...
LỊCH BẢO VỆ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KẾT CẤU - 424010 - HK1 - NH 18-19 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN BẢO VỆ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÓM 01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 02/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B-09.11. - Lưu ý: đây là đợt BẢO VỆ...
LỊCH HỌC ĐA KC BTCT 2 - (J)CET445 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 15DXD01,15DXDJ01 - NHÓM 01,601 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT2 NHÓM 01, 601 LỚP 15DXD01, 15DXDJ01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 02/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B-09.11. - Lưu ý: đây...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT - CET443 - HK1 - NH18-19 - LỚP 15DKI01,02 - NHÓM 401,402,01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT NHÓM 401, 402, 01 LỚP 15DKI01, 15DKI02, HOCLAI11 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 02/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 17H30 TẠI PHÒNG B-05.01. - Lưu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC