SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK1 - NH 20-21 - DOAN_30 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_30 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
BUỔI HƯỚNG DẪN BỔ SUNG - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - THẦY NAM BUỔI HƯỚNG DẪN BỔ SUNG - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - THẦY NAMThời gian: ca 4 (15h00 - 17h00), Chủ nhật, ngày 10 tháng 1 năm 2021 Địa điểm: phòng B.09-04
THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Đối tượng: SV các ngành XÂY DỰNG & CẦU ĐƯỜNG - Thời gian nộp: Buổi CHIỀU, từ 12h30 đến 16h00, ngày 11/01/2021 - Địa điểm nộp: Phòng E1.02.08- Sản phẩm cần nộp:   + Toàn bộ...
NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558 - HK1 - NH 20-21 - 16DXDA1, 16DXDA2, 16DXDA4 - NHÓM 01,02,03 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558 NHÓM 01, 02, 03 LỚP 16DXDA1, 16DXDA2, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI HẠN CHÓT VÀO: ...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK1A - NH 20-21 - DOAN_30 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_30 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
ĐỔI LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1 - NH 20-21 - 17DXDA3 - NHÓM 03 - CÔ LINH  THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 03 LỚP 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: CHỦ NHẬT NGÀY...
THÔNG BÁO PHÁT SÁCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 SINH VIÊN CÁC KHÓA VUI LÒNG NHẬN SÁCH THEO THỜI GIAN QUY ĐỊNH.THỜI GIAN PHÁT SÁCH: TỪ 24/09 ĐẾN 30/09/2020. KHÓA 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020: NHẬN SÁCH TẠI KHU...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2 - NH 19-20 - 18D2XDA1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: CHỦ...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK2 - NH 19-20 - 18DXCA1 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444NHÓM 01 LỚP 18DXCA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ...
LỊCH NỘP BÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - CET558 - HK3 - NH 19-20 - NHÓM 01, 02, 03 - THẦY TOÀN LỊCH NỘP BÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CET558)Thời gian: từ 13h30 - 16h30, ngày 16/09/2020 Địa điểm: Văn phòng Khoa Xây dựng (E1.01.08)Lưu ý: Tất cả SV không nộp...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC