SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TCTC - CET453 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16DKXE1 - NHÓM 701 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 701 LỚP 16DKXE1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 13/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 13H00 TẠI PHÒNG B-10.10. - Lưu...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT 1 - 424073 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 17D2XDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT1 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ NĂM NGÀY 13/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B-09.05. THỨ BẢY NGÀY 15/12/2018, BẮT...
LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN TCTC - 424083 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 - NHÓM 01,02 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN DUYỆT ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 09/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 4 LÚC 09H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TCTC - CET453 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16DKXE1 - NHÓM 701 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 701 LỚP 16DKXE1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 06/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 13H00 TẠI PHÒNG B-10.03. - Lưu...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT - CET443 - HK1 - NH18-19 - LỚP 15DKI01,02 - NHÓM 401,402 - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT NHÓM 401, 402 LỚP 15DKI01, 15DKI02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 05/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-12.09. THỨ TƯ NGÀY...
LỊCH HỌC HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KẾT CẤU - 424010 - HK1 - NH 18-19 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÓM 01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 05/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B-11.06. THỨ TƯ NGÀY 12/12/2018, BẮT ĐẦU...
LỊCH HỌC ĐA KC BTCT 2 - (J)CET445 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 15DXD01,15DXDJ01 - NHÓM 01,601 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT2 NHÓM 01, 601 LỚP 15DXD01, 15DXDJ01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ TƯ NGÀY 05/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B-11.06. THỨ TƯ NGÀY...
LỊCH HỌC ĐA KC BTCT - 424099 - HK1 - NH18-19 - HOCLAI11 - 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN BTCT NHÓM 01 LỚP HOCLAI11 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ BA NGÀY 04/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B-07.11. THỨ BA NGÀY 11/12/2018, BẮT ĐẦU...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16DXCA1, A4 - NHÓM 701, 704 - CÔ HẠNH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 701, 704 LỚP 16DXCA1, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 30/11/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TCTC - 424083 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 - NHÓM 01,02 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 02/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 07H00 TẠI PHÒNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC