SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
CẬP NHẬT BẢNG LỚP: 10LDXD3,4,5 Sinh viên nộp bảng điểm không còn nợ môn đến hết ngày 03/04/2014 để Khoa phân công phản biện và chuẩn bị bảo vệ.
CẬP NHẬT BẢNG LỚP: 10D2XD02 Lớp: 10D2XD02 và các sinh viên nhận đề tài cùng đợt còn nợ môn phải nộp bảng điểm không còn nợ môn để Khoa phân công phản biện và chuẩn bị các thủ tục bảo vệ.
CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP: 09LDXD12 Sinh viên in và mang theo các biểu mẫu thực hiện Đồ án tốt nghiệp để được nghe hướng dẫn.
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP: 11LDXD11 Thời gian thực tập từ ngày 03/03/2014 đến ngày 14/03/2014. Sinh viên tự liên hệ xin nợi thực tập. Có tên và địa chỉ công ty thực tập liên hệ văn phòng khoa cấp giấy giới thiệu đi thực tập. Các nhóm đã có giáo...
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ ĐATN LỚP: 11HXD4,5,6; 12HXD1,2,3; 09VXD2C Sinh viên làm Đồ án Tốt nghiệp các Lớp: 11HXD4,5,6; 12HXD1,2,3 và sinh viên nhận ĐATN cùng Lớp: 09VXD2C đóng học phí từ ngày thông báo đến ngày 15/04/2014. Trường hợp sinh viên có đăng ký học trả nợ và tham gia đợt...
THÔNG TIN VÀ THỂ LỆ CUỘC THI " TỎA SÁNG ƯỚC MƠ" Sinh viên dự thi nên tìm hiểu thông tin và chuẩn bị trước câu hỏi cần hỏi để bên công ty giải đáp thắc mắc. Sinh viên sẽ gặp mặt với Công ty Vĩnh Tường vào lúc 8h30 ngày 01/03/2014 Phòng A08.01.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC