SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
DANH SÁCH NHẬN ĐATN LỚP: 09DXC1-ĐỢT 2. Sinh viên mang theo các biểu mẫu thực hiện ĐATN để được hướng dẫn.
DANH SÁCH PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN LỚP: 10D2XD02 Bài phản biện Khoa đã gửi Thầy, cô chấm khi nào xong Thầy, cô phản biện sẽ điện thoại cho nhóm đến lấy bài.
DANH SÁCH VÀ LỊCH TRÌNH THAM QUAN NHÀ MÁY VĨNH TƯỜNG Sinh viên đi tham quan Nhà máy Vĩnh Tường xem kỹ thời gian tập trung và có mặt đúng giờ, trường hợp có thay đổi phải báo với chị Trang phụ trách tham quan bên công ty nha các bạn. Chúc các bạn chuyến tham...
CẬP NHẬT BẢNG LỚP: 10LDXD3,4,5 Sinh viên nộp bảng điểm không còn nợ môn đến hết ngày 03/04/2014 để Khoa phân công phản biện và chuẩn bị bảo vệ.
CẬP NHẬT BẢNG LỚP: 10D2XD02 Lớp: 10D2XD02 và các sinh viên nhận đề tài cùng đợt còn nợ môn phải nộp bảng điểm không còn nợ môn để Khoa phân công phản biện và chuẩn bị các thủ tục bảo vệ.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC