SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
MỜI DỰ HỘI THẢO NGÀY 02/11/2013 Khoa Xây dựng với hợp với Công ty FEB Steel tổ chức hội thảo chuyên đề" Nhà thép tiền chế và xu hướng phát triển mới trong ngành công nghiệp hiện nay". Khoa Xây dựng mời sinh viên năm cuối tham dự đầyđủ và đúng giờ....
DANH SÁCH HỌC BỔNG TÀI NĂNG VÀ HỌC BỔNG VƯỢT KHÓA Đã có tiền học bổng, sinh viên có tên trong danh sách liên hệ văn phòng Khoa nhận.
THÔNG BÁO KHẨN Sinh viên Cao đẳng _CQ đăng ký gấp 2 môn thay thế tốt nghiệp .
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC