SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO CHUẨN BỊ HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐATN LỚP: 09DXD1,2,3,4 + 09DXC1.  Các lớp xem chuẩn bị cho Hội đồng bảo vệ ĐATN theo như thông báo. Phòng và danh dách bảo vệ từng hội đồng sẽ công bố vào Thứ Ba, ngày 14/01/2014.   Các Phòng hội đồng Ngành Kỹ thuật...
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ ĐATN LỚP: 10LDXD3,4,5   Sinh viên Lớp: 10LDXD3,4,5 và sinh viên nhận ĐATN cùng đợt, đóng học phí  làm ĐATN từ ngày thông báo đến hết ngày 04/01/2014.    Trường hợp sinh viên có học lại và có lịch thi từ ngày...
CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP: 09LVXD11-SÓC TRĂNG  Sinh viên in và mang theo các biểu mẫu để được hướng dẫn thực hiện trong thời gian làm ĐATN.   Nhận đề tài lúc 9h20 Thứ 7, ngày 21/12/2013. Phòng A08.30.
CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP: 09VXD2C Sinh viên in và mang theo các biểu mẫu để được hướng dẫn thực hiện trong thời gian làm Đồ án tốt nghiệp.   Nhận Đồ án tốt nghiệp lúc 9h20 ngày 21/12/2013. Phòng A08.30.
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỀ TÀI TN LỚP: 09VXD2  Sinh viên đủ điều kiện nhận đề tài tốt nghiệp đăng ký đề tài và nộp bản vẽ đến hết ngày 18/12/2013.  Nhận đề tài lúc 9h20 Thứ 7, ngày 21/12/2013. Phòng Thông báo sau.  Trước khi nhận Đề tài tốt nghiệp 02 ngày lên...
CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP: 11HXD4,5,6  Sinh viên in và mang theo các biểu mẫu để được hướng dẫn trong thời gian thực hiện ĐATN.  Nhận ĐATN lúc 9h20Thứ Hai, ngày 16/12/2013, Phòng A09.01.
CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP: 10LDXD11    Sinh viên Lớp: 10LDXD11 in các biểu mẫu mang theo khi nhận đề tài tốt nghiệp, để được nghe hướng dẫn thực hiện.    Nhận Đề tài lúc 9h20 Thứ 7, ngày 14/12/2013, tại phòng: A07.01     Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC