DS xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2015 (update 11.11.15)
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ về Phòng đào tạo
Lớp tối (gặp Cô Đinh Hương) trước ngày 18/11/15
Lớp ngày (gặp Cô Trang) trước ngày ngày 18/11/15
Số điện thoại liên hệ: 08.3512.0782
14555140