DS bổ sung hồ sơ còn thiếu-Đợt xét TN tháng 12/2015
Sinh viên bổ sung hồ sơ còn thiếu nộp tại phòng Đào Tạo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Hoàng phòng Đào tạo để được giải quyết.
14556363