Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp 13D2XD21-14HXD2-11VXD1-13LDXD1-14VCXD2
Lịch hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp : Tối thứ 6 (04/03/16) lúc 17g30 tại phòng B-11.01

Sinh viên thực tập theo kế hoạch (file đính kèm)
Thời gian thực tập tốt nghiệp: 5 tuần (14/03/16 - 17/04/16)
Thời gian viết báo cáo thực tập TN: 1 tuần (18/04/16 - 24/04/16)
Ngày nộp báo cáo: 25/04/16

Sinh viên liên hệ lớp trưởng để nộp danh sách xin giấy giới thiệu thực tập tốt ngiệp (hoặc liên hệ văn phòng khoa xây dựng)
14556494