DS dự kiến tốt nghiệp tháng 03/2016 (Lớp Ngày & Tối)
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết

Sinh viên lớp ngày: liên hệ cô Trang
Sinh viên lớp tối : liên hệ cô Đinh Hương

Số điện thoại liên hệ: (08)3512.0782
14556594