DS bổ sung hồ sơ còn thiếu-Đợt xét tháng 01/2016
Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Cô Hoàng -Phòng Đào tạo để được giải quyết.
Số điện thoại liên hệ: (08)3512.0782
14556685