DSSV xét tốt nghiệp chính thức đợt tháng 04/2016 (Ngày + Tối)
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được giải quyết.
Lớp ngày - liên hệ cô Trang
Lớp tối - liên hệ cô Đinh Hương
14557125