TB về đợt làm lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 04.06.2016
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ..../TB-K.XD
TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm  2016
 
THÔNG BÁO
Vv tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
Sáng ngày 04/06/2016
1. Đối tượng nhận bằng
- Sinh viên các khóa được xét tốt nghiệp trong tháng 11+12/2015, tháng 01+03/2016
- Danh sách những SV làm lễ tốt nghiệp được đưa lên trang web của Khoa (file đính kèm theo thông báo)
 
2. Thời gian và địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp
- Sáng: 7g00 tại Hội trường Phòng A08.20.
Khoa sẽ chốt lại danh sách nhận bằng lúc 7g15, Khoa không giải quyết các trường hợp đến trễ sau 7g15.
 
3. Cách thức đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp
3.1 Cách thức đăng ký dự lễ
- Thời gian đóng phí tham dự lễ: từ ngày 30/05/16 đến 03/06/2016
- Lệ phí đăng ký làm lễ  tốt nghiệp và thuê lễ phục: 200.000đ/1SV (đóng tiền tại Phòng Tài chính)
- Thời gian nhận lễ phục: từ ngày 01/06/16 đến 03/06/16
- Địa điểm nhận lễ phục và thư mời: Văn phòng Khoa Xây dựng

3.2 Các bước nhận lễ phục
- Bước 1: SV làm phiếu khảo sát tốt nghiệp trước cửa văn phòng khoa.
- Bước 2: SV nhận lễ phục, thư mời và phiếu nhận bằng chưa có xác nhận của Khoa
- Bước 3: SV ký nhận vào danh sách mượn trả lễ phục

4. Tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp
- Bước 1: SV có mặt tại Hội trường Phòng A08.20 lúc 7g00 theo thư mời
- Bước 2: Đưa thư mời cho bộ phận sắp xếp để biết chỗ ngồi làm lễ tốt nghiệp.
- Bước 3: Khi đến lượt nhận bằng SV di chuyển theo đúng số thứ tự của mình và theo hướng dẫn của Thầy/Cô.
- Bước 4: Nhận bìa bằng tốt nghiệp xong SV trật tự quay về chỗ ngồi. Sau khi buổi lễ kết thúc, SV xuống VP Khoa ký trả lễ phục và ký xác nhận vào “Phiếu nhận bằng tốt nghiệp”
- Bước 5: SV mang “Phiếu nhận bằng tốt nghiệp” và Chứng minh nhân dân đến Phòng Đào tạo để nhận Bằng tốt nghiệp sau khi đã trả lễ phục và được Thư ký khoa xác nhận vào phiếu nhận bằng
  
Văn phòng khoa
 
14557708