DSSV được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 08/2016
14558650