THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 08/06/2019
.1. THỜI GIAN TỔ CHỨC

SÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30

2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC

THỨ 4 (05/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00

THỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00

THỨ 6 (07/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 16H00

3. THỜI GIAN TRẢ LỄ PHỤC

NGAY SAU KHI LÀM LỄ TẠI VĂN PHÒNG KHOA TẠI KHU E (E1-01.09)

4. THỜI GIAN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

- ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀM LỄ: NHẬN NGAY SAU KHI TRẢ LỄ PHỤC

- ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÔNG LÀM LỄ: NHẬN VÀO THỨ HAI (10/06/2019)

 
14575939