THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 07/09/2019
1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

07H30, SÁNG THỨ BẢY (07/09/19) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH

2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ

- SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ: 250.000Đ (HAI TRĂM NĂM MƯỜI NGHÌN ĐỒNG)

3. NHẬN - TRẢ LỄ PHỤC

- SINH VIÊN LÊN WEB: https://sinhvien.hutech.edu.vn/ LÀM KHẢO SÁT MỚI ĐƯỢC NHẬN LỄ PHỤC (FILE HƯỚNG DẪN ĐÍNH KÈM)
   + SINH VIÊN QUÊN MẬT KHẨU ĐẾN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỂ ĐƯỢC CẤP LẠI

- SINH VIÊN CẦM BIÊN LAI ĐẾN NHẬN LỄ PHỤC TẠI KHOA XÂY DỰNG (A-03.32):
   + TỪ 08H00 - 16H00 NGÀY 05 - 06/09/2019

- SINH VIÊN TRẢ LỄ PHỤC TẠI VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG (E1-.01.09):
   + TRƯỚC 11H30 NGÀY 07/09/2019 (NGAY SAU KHI LÀM LỄ) ĐỂ NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC TRONG NGÀY


 
14577371