THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ TRƯỚC KHI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO

V/v BỔ SUNG HỒ SƠ THIẾU TRƯỚC KHI NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT TN THÁNG 08-09-10/ 2019


Bước 1: Truy cập link tra cứu hồ sơ => Kiểm tra ô "Hồ sơ thiếu" xem mình còn thiếu hồ sơ hay không?
    Link: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-hs-tot-nghiep.html

Bước 2: Bổ sung hồ sơ theo quy định tại phòng Đào tạo - Khảo thí (Giờ hành chính) trước ngày thứ bảy, 07/12/2019

LƯU Ý:

Thông tin này dành cho sinh viên đã xét tốt nghiệp và chưa nộp hồ sơ bổ sung sau đó. Đối với sinh viên đã nộp hồ sơ bổ sung sau khi được xét tốt nghiệp thì không cần nộp nữa.
Sinh viên có thắc mắc liên hệ: 028.3512.0292

 
14580294