SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DS nhận bằng tốt nghiệp ngày thứ 7 (28/12/2013) - Lúc 12g30 - Phòng A08.20 Ngày nhận lễ phục: sáng thứ 5 ngày 26/12/2013 Ngày làm lễ tốt nghiệp: chiều thứ 7 ngày 28/12/2013 - lúc 12g30 - tại phòng A08.20
DS đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đợt ngày 23.11.2013 Ngày 21/11/2013 (Thứ 5) nhận lễ phục tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp
DS dự kiến tốt nghiệp hệ tín chỉ - xét TN ngày 25.10.13 SV có thắc mắc, liên hệ cô Nguyễn Kim Hương (p.đào tạo) để được giải đáp
DS dự kiến tốt nghiệp + tình hình nợ môn hệ niên chế - xét TN ngày 25.10.13 Mọi thắc mắc SV liên hệ Cô Kim Hương - Phòng Đào tạo (Điện thoại: 08.3512.0782). Hạn chót thứ 6 (25/10/2013)
DS dự kiến tốt nghiệp + tình hình nợ môn hệ tín chỉ Mọi thắc mắc SV liên hệ Cô Kim Hương (Phòng Đào Tạo - Số điện thoại:08.3512.0782) để được giải quyết. Hạn chót thứ 6 (25/10/2013)
DS DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP - XÉT NGÀY 23.09.13 (LỚP 10D2XD1 + 09VXD1 + XÉT BỔ SUNG) SV PHẢN HỒI THÔNG TIN VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO GẶP CÔ KIM HƯƠNG (08.3512.0782) - HẠN CHÓT NGÀY THỨ 4 (25/09/13)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC