SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DS DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP - XÉT NGÀY 23.09.13 (LỚP 10D2XD1 + 09VXD1 + XÉT BỔ SUNG) SV PHẢN HỒI THÔNG TIN VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO GẶP CÔ KIM HƯƠNG (08.3512.0782) - HẠN CHÓT NGÀY THỨ 4 (25/09/13)
DS còn nợ học phí - đợt bảo vệ ngày 27.09.13 SV còn nợ học phí sẽ không được bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt ngày 27.09.13 Hạn chót đóng học phí ngày thứ 4 (25.09.13) SV phản hồi thông tin đã hoàn thành học phí về Khoa, để cập nhật danh sách bảo vệ đồ án tốt...
DS dự kiến tốt nghiệp + tình hình còn nợ môn lớp 10D2XD1(cập nhật mới ngày 23.09.13) SV phản hồi về phòng đào tạo gặp cô Kim Hương (Điện thoại:08.3512.0782) - Hạn chót thứ 4 ngày 25/09/2013
DS dự kiến tốt nghiệp + tình hình còn nợ môn lớp 09VXD1 SV phản hồi về phòng đào tạo gặp Cô Kim Hương (Điện thoại: 08.3512.0782) - Hạn chót thứ 4 ngày 25/9/2013
DS sinh viên còn thiếu hồ sơ - đợt xét TN tháng 08.2013 Mọi thắc mắc SV liên hệ cô Hoàng (P.Đào tạo) - điện thoại:08.3512.0782
DSSV tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 10.08.2013 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ cô Loan (P.đào tạo) - Điện thoại: (08)3512.0782 để được giải quyết
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC