SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DSSV dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 06/08/16 (Đợt xét TN tháng 04,05/2016) QUY TRÌNH NHẬN LỄ PHỤC ĐỢT PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 06.08.2016Trước khi dự lễ tốt nghiệp:Đóng lệ phí thuê lễ phục 200.000đ (Tại phòng tài chính) Nhận thư mời, phiếu nhận bằng (từ ngày 28/07/16 ->...
Xét Tốt nghiệp dự kiến tháng 06-2016 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết.Lớp ngày: liên hệ gặp Cô TrangLớp tối: liên hệ gặp Cô Đinh HươngSố điện thoại liên hệ: (08) 3512.0782
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu - đợt xét TN 05/2016 Mọi chi tiết sinh viên liên hệ Cô Hoàng - Phòng đào tạo để được giải đáp (Số điện thoại liên hệ: 08. 3512.0782)
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu - đợt xét TN tháng 04/2016 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Hoàng (Phòng đào tạo) để được giải đápSố điện thoại liện hệ: (08) 3512.0782
TB về đợt làm lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 04.06.2016 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ..../TB-K.XD TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC