SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DS dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 04.06.2016 (Đợt xét TN tháng 11,12/2015 & tháng 01,03/2016) Sinh viên không có tên trong danh sách liên hệ Cô Loan (Phòng đào tạo) để được giải quyếtSố điện thoại liện hệ: (08) 3512.0782
DSSV dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2016 (Lớp ngày + Lớp tối) * Những sinh viên có nộp đơn từ 10/04/16 đến 08/05/16, nhưng không có tên trong 2 danh sách ĐẠT & KHÔNG ĐẠT, vui lòng phản hồi cho P. Đào tạo trước ngày 19/05/16. ĐT: 08 35120782 * Lớp...
DSSV xét tốt nghiệp chính thức đợt tháng 04/2016 (Ngày + Tối) Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được giải quyết. Lớp ngày - liên hệ cô Trang Lớp tối - liên hệ cô Đinh Hương
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu - đợt xét TN tháng 03/2016 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Hoàng - Phòng đào tạo để được giải đáp Số điện thoại liên hệ: (08)3512.0782
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu-Đợt xét tháng 01/2016 Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Cô Hoàng -Phòng Đào tạo để được giải quyết. Số điện thoại liên hệ: (08)3512.0782
DS dự kiến tốt nghiệp tháng 03/2016 (Lớp Ngày & Tối) Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyếtSinh viên lớp ngày: liên hệ cô Trang Sinh viên lớp tối : liên hệ cô Đinh HươngSố điện thoại liên hệ: (08)3512.0782
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp 13D2XD21-14HXD2-11VXD1-13LDXD1-14VCXD2 Lịch hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp : Tối thứ 6 (04/03/16) lúc 17g30 tại phòng B-11.01Sinh viên thực tập theo kế hoạch (file đính kèm) Thời gian thực tập tốt nghiệp: 5 tuần (14/03/16 - 17/04/16) Thời gian viết...
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu-Đợt xét TN tháng 12/2015 Sinh viên bổ sung hồ sơ còn thiếu nộp tại phòng Đào Tạo.Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Hoàng phòng Đào tạo để được giải quyết.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC