SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu - Đợt xét tốt nghiệp tháng 08/2015 SV được xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2015 bổ sung hồ sơ còn thiếu để in bằng tốt nghiệp chính thức. (DS đính kèm). Thời gian bổ sung hồ sơ từ ngày 12/10/15 đến ngày 19/10/15
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tháng 08.2015 (Đợt xét TN tháng 03 & 05/2015) Thời gian tổ chức lễ: Sáng thứ 7, ngày 08 tháng 08 năm 2015, lúc 7g30. (File danh sách + Thông báo đính kèm)Địa điểm tổ chức lễ: Hội trường A-08.20Thời gian đăng ký tham dự lễ: đăng ký trước 2 ngày diễn ra...
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu - Đợt xét tốt nghiệp tháng 06/2015 SV còn thiếu hồ sơ liên hệ Cô Hoàng - phòng Đào tạo để nộp (Nộp vào giờ hành chính). Số điện thoại liên hệ: (08.3512.0782)
DSSV được xét TN tháng 7&8 - Lớp ngày (dự kiến) Mọi thắc SV liên hệ cô Trang - Phòng đào tạo để được giải quyết. Số điện thoại liên hệ: 08.3512.0782
DSSV được xét TN tháng 7&8 - Lớp tối (dự kiến) Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ cô Kim Hương, phòng Đào tạo để được giải đáp. Số điện thoại liên hệ: (08).3512.0782
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC