THÔNG BÁO MỚI
BIỂU MẪU ĐƠN XIN XÉT ĐIỂM RLĐĐ Nếu SV nào không đồng ý với kết quả đánh giá RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC của lớp đối với mình thì làm đơn này gửi cho GV cố vấn học tập. Hạn nộp đơn : 03/01/2011 đến 07/01/2011
DS DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP - XÉT NGÀY 23.09.13 (LỚP 10D2XD1 + 09VXD1 + XÉT BỔ SUNG) SV PHẢN HỒI THÔNG TIN VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO GẶP CÔ KIM HƯƠNG (08.3512.0782) - HẠN CHÓT NGÀY THỨ 4 (25/09/13)
DS còn nợ học phí - đợt bảo vệ ngày 27.09.13 SV còn nợ học phí sẽ không được bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt ngày 27.09.13 Hạn chót đóng học phí ngày thứ 4 (25.09.13) SV phản hồi thông tin đã hoàn thành học phí về Khoa, để cập nhật danh sách bảo vệ đồ án tốt...
DS dự kiến tốt nghiệp + tình hình còn nợ môn lớp 10D2XD1(cập nhật mới ngày 23.09.13) SV phản hồi về phòng đào tạo gặp cô Kim Hương (Điện thoại:08.3512.0782) - Hạn chót thứ 4 ngày 25/09/2013
DS dự kiến tốt nghiệp + tình hình còn nợ môn lớp 09VXD1 SV phản hồi về phòng đào tạo gặp Cô Kim Hương (Điện thoại: 08.3512.0782) - Hạn chót thứ 4 ngày 25/9/2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC