THÔNG BÁO MỚI
LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_16 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 01 LỚP DOAN_16 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 23/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.09.03. THỨ 5...
LỊCH HỌC CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - EGM101 - HK3 - NH 19-20 - 17HXDA1 - NHÓM 01 - CÔ HẠNH - THỜI GIAN HỌC CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC EGM101 NHÓM 01 LỚP 17HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 23/07/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.05....
LỊCH HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET106 - HK2 - NH 19-20 - 18HXDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET106 NHÓM 01 LỚP 18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 26/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.09.05. -...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2 - NH 19-20 - 18HXDB1 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 02 LỚP 18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 28/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 08H00 TẠI PHÒNG...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 04/07/2020 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 13H30, CHIỀU THỨ BẢY (04/07/20) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM DỰ LỄ:...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DXDA1 - NHÓM 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 03 LỚP 17DXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 25/06/2020           + BUỔI...
LỊCH HỌC BÙ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DQXA1 - NHÓM 05 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HỌC BÙ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 17DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 18/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B.09.03. - Lưu...
LỊCH HƯỚNG DẪN MÔN THAM QUAN CÔNG TRÌNH - 424087 - HK2 - NH 19-20 - 17LDXDA1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN HƯỚNG DẪN MÔN THAM QUAN CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424087 NHÓM 01 LỚP 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 19/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.08.08....
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 19-20 - 17DXDA3 - NHÓM 04 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 04 LỚP 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 18/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG E1.03.01. -...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 19-20 - DOAN_44 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 01 LỚP DOAN_44 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 20/06/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG B.09.07. - Lưu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC