THÔNG BÁO MỚI
Lịch Bảo Vệ ĐA Bê Tông Cốt Thép 1 -CET444 - HK 2 - NH 20-21 - Nhóm Cô Linh - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐA BÊ TÔNG CỐT THÉP 1  VÀO THỨ 5  NGÀY 15/04/2021 BẮT ĐẦU TIẾT 2 TẠI PHÒNG E1-05.06 - LƯU Ý: Đây là đợt BẢO VỆ ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2020 - 2021) nếu sinh viên không đi BẢO VỆ sẽ không...
NGÀNH "QUẢN LÝ XÂY DỰNG"   1. QUẢN LÝ XÂY DỰNG LÀ GÌ? Quản lý xây dựng là ngành học đào tạo các kỹ sư có khả năng thực hiện công tác tư vấn, lập, đánh giá dự án, lập hồ sơ tổ chức thi công, đấu thầu,...
NGÀNH "KỸ THUẬT XÂY DỰNG"   1. KỸ THUẬT XÂY DỰNG LÀ GÌ?   Kỹ thuật xây dựng (hay còn gọi là Kỹ thuật công trình xây dựng) là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2A - NH 20-21 - 18DXDB1 - NHÓM 03 - CÔ LINH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 03 LỚP 18DXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 30/03/2021, BẮT...
HỌC BÙ "CƠ HỌC KẾT CẤU 2" - THẦY NAM (LỚP HOCLAI_T513) - Thời gian bù: Ca 3-4, từ 12h30 đến 16h35, chiều T7 (27/3/2021) - Phòng học: B-05.10  
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2A - NH 20-21 - 18DXDB2 - NHÓM 04 - CÔ LINH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 18DXDB2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 25/03/2021, BẮT...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2A - NH 20-21 - 18DXDB1 - NHÓM 03 - CÔ LINH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 03 LỚP 18DXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 19/03/2021, BẮT...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK2A - NH 20-21 - 19DXDA1,19DXDA2 - NHÓM 01,02 - CÔ HẠNH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01, 02 LỚP 19DXDA1, 19DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2021 1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 07H00, SÁNG THỨ BẢY (03/04/21) TẠI E3-05.01 - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH 2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ - SINH VIÊN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH NỘP LỆ PHÍ THAM...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS