THÔNG BÁO MỚI
CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA GV-NCV KHOA XÂY DỰNG TT Tên bài báo/ kỷ yếu hội nghị Tác giả thuộc Khoa XD (in đậm) Năm Số hiệu xuất bản, loại tạp chí (IF) 1...
THÔNG BÁO SINH VIÊN GẶP GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HK2 22-23 THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HK2 22-23 - Sinh viên có tên trong danh sách số thứ tự từ 16 đến số 29 -...
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HUTECH 2023 Vào sáng ngày 21/7/2023 đã diễn ra Hội nghị Khoa học công nghệ thường niên. Sự kiện là nơi trao đổi học thuật hấp dẫn dành cho giảng viên, nghiên...
THÔNG BÁO LỊCH GẶP GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HK2 2022-2023 - THẦY VIỆT TUẤN THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ TKB THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HK2 - Sinh viên có tên trong danh đính kèm từ số thứ tự số 01 đến số...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG HK3 2022-2023 - LỚP THẦY NHÂN THÔNG BÁO Sinh viên có TKB HK3 năm học 2022-2023 - Học phần Đồ án Kỹ thuật thi công - Lớp Thầy Nhân - Thời gian: Tiết 2 - tiết 6, ngày 14/07/2023 -...
THÔNG BÁO LỊCH GẶP GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HK2 2022-2023 THÔNG BÁO Sinh viên có TKB đang đi thực tập tốt nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng - các nhóm (HK2 2022-2023) gặp GVHD. Thời gian: 09h00, 12/07/2023...
THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ TKB HỌC PHẦN ĐỒ ÁN HK3 NH 2022-2023 - LỚP THẦY NHÂN THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ TKB HỌC PHẦN ĐỒ ÁN HK3 NH 2022-2023 - LỚP THẦY NHÂN - SV theo dõi lịch gặp GV như sau:
THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP BÁO CÁO (DƯỚI DẠNG ĐỒ ÁN) KẾT CẤU BTCT ỨNG SUẤT TRƯỚC HK2 VÀ SV CÓ TKB CÁC HỌC PHẦN HK3 NH 2022-2023 - LỚP THẦY HƯNG THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP BÁO CÁO (DƯỚI DẠNG ĐỒ ÁN) KẾT CẤU BTCT ỨNG SUẤT TRƯỚC HK2 VÀ SV CÓ TKB CÁC HỌC PHẦN HK3 NH 2022-2023 - LỚP THẦY HƯNG - SV theo...
THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ TKB THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - CET571 - NHÓM 02 - GVHD THẦY GIANG THÔNG BÁO SINH VIÊN CÓ TKB THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - CET571 - NHÓM 02 - GVHD THẦY GIANG Lưu ý: SV theo danh sách số thứ...
THÔNG BÁO LỊCH GẶP GVHD HỌC PHẦN ĐỒ ÁN HK3 NH 22-2023 - Lớp cô Hạnh THÔNG BÁO LỊCH GẶP GVHD HỌC PHẦN ĐỒ ÁN HK3 NH 22-2023 - Lớp cô Hạnh SV có TKB những học phần sau theo dõi thời gian để gặp GVHD.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×