CÁC ĐỀ TÀI NCKH THÚ VỊ CỦA SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG 2018-2019

Vào chiều ngày 19/7/2019, đã diễn ra phiên báo cáo đề tài SV NCKH trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019. Có 04 nhóm sinh viên Khoa Xây dựng tham gia báo cáo tại Hội nghị.
 
Tên báo cáo Nhóm SV GVHD
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIM THÔNG QUA QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ BIỆT THỰ 3 TẦNG Phạm Thành Nhân
Nguyễn Hoài Phong
Nguyễn Văn Hòa
Hà T. H. Phi Long
Đặng Quang Huy
TS. Nguyễn Văn Giang
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA DAMPER LÒ XO THÔNG QUA THÍ NGHIỆM DAO ĐỘNG TỰ DO MÔ HÌNH KẾT CẤU THU NHỎ Phạm Phương Nam
Nguyễn Quang Phú
Nguyễn P. Nhật Trung
Lê Liên Hưng
Lê Quý Đoàn
TS. Trần Tuấn Nam
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EXCEL ĐỂ VẼ BIỂU ĐỒ NỘI LỰC CHO MỘT VÍ DỤ KHUNG PHẲNG ĐỐI XỨNG SIÊU TĨNH Nguyễn Thiên Vĩnh Phú TS. Trần Tuấn Nam
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRO BAY ĐẾN MÔ ĐUN ĐÀN HỒI, HỆ SỐ POISSON VÀ VẬN TỐC SÓNG TRONG BÊ TÔNG Phạm Hữu Nhi
Nguyễn Tấn Phát
Phạm Ninh Trung
Phạm Minh Dương
ThS. Nguyễn Ngọc Quảng

Một số hình ảnh tại phiên báo cáo của Tiểu ban Xây dựng:
 



Nhóm sinh viên Phạm Thành Nhân, Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Văn Hòa, Hà T. H. Phi Long, Đặng Quang Huy (15DXD01)


Nhóm sinh viên Lê Liên Hưng, Nguyễn P. Nhật Trung, Phạm Phương Nam, Nguyễn Quang Phú (18DXDB1), Lê Quý Đoàn (16DXDA4)


Sinh viên Nguyễn Thiên Vĩnh Phú (17DXDA3)


Nhóm sinh viên Phạm Hữu Nhi, Nguyễn Tấn Phát (18DXDB1), Phạm Ninh Trung (16DQXA1), Phạm Minh Dương (18DKXA1)

Tin & ảnh: Tuấn Nam
14577003