THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2020
 
Sinh viên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng vui lòng xem danh sách đủ điều kiện nhận ĐATN theo file đính kèm bên dưới. (Dòng tô vàng: Sinh viên thiếu điểm môn tiên quyết. Chữ in đỏ: Sinh viên làm cam đoan)

Sinh viên đủ điều kiện vui lòng có mặt lúc 9h00 sáng thứ 2 ngày 28/09/2020 tại phòng E1.08.09, để nghe hướng dẫn quy định làm đồ án tốt nghiệp.
 
Lưu ý: 

- Sinh viên đóng học phí ĐATN qua ngân hàng, mức học phí xem trực tiếp tại web phòng Tài chính:
http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i334-muc-hoc-phi-bac-dai-hoc-cao-dang-nam-hoc-2020-2021.aspx

- Sinh viên đã làm cam đoan phải nộp điểm về Văn phòng khoa trong 2 tuần từ ngày bắt đầu giao đề tài 28/09/2020.

- Sinh viên vui lòng download, thực hiện đúng theo yêu cầu các file đính kèm, bao gồm: Quy định, Template bản vẽ và Biểu mẫu liên quan đến ĐATN.

 
14586021