THÔNG BÁO DANH SÁCH SV NGÀNH KTXDCT GIAO THÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2020
Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông vui lòng xem danh sách đủ điều kiện nhận ĐATN theo file đính kèm bên dưới. 

Sinh viên đủ điều kiện vui lòng có mặt lúc 9h00 sáng thứ 5 ngày 01/10/2020 tại phòng E1.03.03, để nghe hướng dẫn quy định làm đồ án tốt nghiệp.
 
Lưu ý: 

- Sinh viên đóng học phí ĐATN qua ngân hàng, mức học phí xem trực tiếp tại web phòng Tài chính:
http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i334-muc-hoc-phi-bac-dai-hoc-cao-dang-nam-hoc-2020-2021.aspx

- Sinh viên đã làm cam đoan phải nộp điểm về Văn phòng khoa trong 2 tuần từ ngày bắt đầu giao đề tài 01/10/2020.

- Sinh viên vui lòng download, thực hiện đúng theo yêu cầu các file đính kèm, bao gồm: Quy địnhTemplate bản vẽ và Biểu mẫu liên quan đến ĐATN.
14586086