SINH VIÊN CẬP NHẬT BIÊN LAI ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp hạn chế tiếp xúc nhiều người, các bạn sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp vui lòng
đóng học phíchụp hình biên lai học phí đã đóng gửi qua Drive cho Khoa qua đường Link bên dưới.
https://docs.google.com/forms/d/10T7eTKrfcxDZxGTAlNuxt7cV1InawSWFUVdWBZUnaDc/edit?usp=sharing
14591796