THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 4/2022) - QLXD & Kinh tế XD

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 4/2022) - QLXD & Kinh tế XD 2
Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức sinh viên các ngành Quản lý xây dựng và Kinh tế xây dựng đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 4/2022: LINK DANH SÁCH
 

--------
Thông tin về buổi hướng dẫn quy định thực hiện đồ án tốt nghiệp (dành cho SV đủ điều kiện và chờ xem xét, thuộc 2 ngành Quản lý xây dựng và Kinh tế xây dựng):
  • Thời gian: 13h30 chiều Thứ hai 16/05/2022
  • Địa điểm: E1-02.06 (khu E)
  • File hướng dẫn quy định thực hiện đồ án: sinh viên liên hệ GVHD
  • Các biểu mẫu cần thiết: bấm vào link để tải file
Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đầy đủ buổi hướng dẫn chung này. Mọi trường hợp vắng mặt sẽ không được giải quyết các khiếu nại về sau. Sinh viên nào gặp trở ngại trong quá trình nhận đề hoặc gặp GVHD, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa (qua số điện thoại 028.7101.2379) để được hỗ trợ.

Lưu ý: 
  • Sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN đóng học phí qua ngân hàng đến hết ngày 18/5/2022. Nếu SV không hoàn thành đóng học phí theo quy định, thì sẽ bị xóa tên và phải dừng ĐATN. Các khóa từ 2017 trở về trước nộp 9 tín chỉ, các khóa 2018 trở về sau nộp 12 tín chỉ.
  • Mức học phí xem trực tiếp tại web phòng Tài chính: https://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i338-muc-hoc-phi-bac-dai-hoc--cao-dang-nam-hoc-20212022.aspx
-------
Một số thông tin về thời gian thực hiện:
  • Tổng thời gian: 12 tuần, từ ngày 15/5/2022 đến hết ngày 07/8/2022.
  • Kiểm tra tiến độ giữa kỳ: từ 20/6 đến 26/6/2022.
  • Nộp bài:  08/8/2022 đến 09/8/2022 (hình thức và địa điểm sẽ được thông báo trước ngày nộp).
  • Bảo vệ (dự kiến): ngày 18-23/8/2022.
 
Khoa Xây dựng (tháng 4/2022)
14601585