Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Mã tỉnh
Tên tỉnh/TP
Mã trường
Tên trường
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
Đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức vào các đợt:
Tôi đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG - HCM tổ chức vào HUTECH ở các ngành:
Ngành 1
Ngành 2
Ngành 3
*Lưu ý:
- Thí sinh thi ĐGNL đợt 1 có thể xét tuyển cả 2 đợt vào HUTECH
Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)