Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 01/2016
Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 01/2016:
- Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ tối 3,5,7  ngày 12/01.
- Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ tối 2,4,6 ngày 11/01.
- Kỹ năng bàn phím: khai giảng sáng thứ 2 (ca 1), chiều thứ 5 (ca 3+4): ngày 04/01.
------------------------
Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15.
Sinh viên liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung tâm Kỹ năng Hutech - Viện Đào tạo nghề nghiệp Hutech.
14555805