Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 03/2016
Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 03/2016:
- Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng thứ tối 3,5,7  ngày 08/03
- Kỹ năng Bàn phím: khai giảng thứ tối 2,4,6 ngày 09/03.
- Kỹ năng Nói chuyện trước đám đông: 8g00 - 11g00 ngày 22 & 25/03/2016.
- Kỹ năng Tác phong công nghiệp: 14g00 - 17g00 ngày 24 & 26/032016.
- Kỹ năng Xây dựng thương hiệu cá nhân: 14g00 - 17g00 ngày 28 & 30/03/2016.

Thông báo: Trung tâm Kỹ năng Hutech hỗ trợ sinh viên khi đăng ký học các chuyên đề kỹ năng: KN Nói chuyện trước đám đông, KN Tác phong công nghiệp, KN Xây dựng thương hiệu cá nhân với mức học phí: 70.000đ/ 1 chuyên đề.
------------------------
Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15.
Sinh viên liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung tâm Kỹ năng Hutech - Viện Đào tạo nghề nghiệp Hutech.
14556389