Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 07 + 08/2016
Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 07 + 08//2016:
- Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng ngày: 28/07/16, Tối thứ 357.
- Kỹ năng Bàn phím: khai giảng ngày: 15/08/16, Tối thứ 246
------------------------
Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15.
Sinh viên liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung tâm Kỹ năng Hutech - Viện Đào tạo nghề nghiệp Hutech
------------------------
Lưu ý:
Sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ kỹ năng khi đạt được 2 điều kiện sau:
- Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5 điểm trở lên.
- Số buổi đi học tối thiểu phải từ 3 buổi / 5 buổi.

 
14558378