KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 09/2015_Đợt 2 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 9/2015: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 14/09. - Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ 3,5,7 ngày 15/09 Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15....
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 09/2015_Đợt 1 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 9/2015: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 07/09. - Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ 3,5,7 ngày 08/09 Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC