KẾT QUẢ THI
Kết quả thi lớp 0214GT15 Học viên xem kết quả thi ở tệp đính kèm, xem danh sách cấp chứng chỉ tại mục "Danh sách cấp chứng chỉ".
Kết quả thi lớp 0114BP14 Học viên xem kết quả thi ở tệp đính kèm, xem danh sách cấp chứng chỉ tại mục "Danh sách cấp chứng chỉ". Chứng chỉ sẽ có sau 2 tháng kể từ thời điểm kết thúc khóa học.      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC