Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 1117KBP2111

Lớp Kỹ năng bàn phím 1117KBP2111 khai giảng vào thứ 3 ngày 21/11/2017 ca(1+2) (từ 06h45 đến 11h35)phòng A05.03/2.
Giảng viên: Võ Văn Dự

  Lưu ý:

 - Học viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có gì sai sót thì trong quá trình học điền nội dung cần chỉnh sửa trong danh sách chỉnh sửa thông tin cá nhân. Nếu không sai sót gì, học viên vui lòng ký tên xác nhận.
Sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ khi đạt được 2 điều kiện sau: 
1. Điểm thi đạt từ 5 trở lên.
2. Số buổi tham gia học phải đạt tối thiểu là 3 buổi/ 5 buổi (đối với KN giao tiếp), 4 buổi/ 7 buổi (đối với KN bàn phím).

 - Nếu có thắc mắc gì vui lòng liên hệ trung tâm

14567548