Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 0118KBP1610

Lớp Kỹ năng bàn phím 0118KBP1610 khai giảng vào thứ 6 ngày 05/01/2018 ca 5 từ (18g00-20g15) phòng A10.02/5.
Giảng viên: Trần Thị Thu Vân.

  Lưu ý:

 - Học viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có gì sai sót thì trong quá trình học điền nội dung cần chỉnh sửa trong danh sách chỉnh sửa thông tin cá nhân. Nếu không sai sót gì, học viên vui lòng ký tên xác nhận.
Sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ khi đạt được 2 điều kiện sau: 
1. Điểm thi đạt từ 5 trở lên.
2. Số buổi tham gia học phải đạt tối thiểu là 3 buổi/ 5 buổi (đối với KN giao tiếp), 4 buổi/ 7 buổi (đối với KN bàn phím).

 - Nếu có thắc mắc gì vui lòng liên hệ trung tâm

14568485