TB về việc đăng ký tham gia lớp kỹ năng chuyên đề ngắn hạn dành cho sinh viên
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP
***
Số:   03   - TB/V.ĐTNN
 
 
                                                                                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016
 
                                 THÔNG BÁO
V/v Đăng ký tham gia lớp kỹ năng chuyên đề ngắn hạn dành cho sinh viên

Nhằm trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên Nhà trường, giúp sinh viên có đủ kỷ năng cần thiết trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội; qua đó giúp các bạn sinh viên 5 tốt, lớp học tiên tiến hoàn thành các tiêu chí về kỹ năng, Viện Đào tạo Nghề nghiệp tổ chức lớp kỹ năng chuyên đề ngắn hạn dành cho sinh viên, cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN – HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/03 – 19/03/2016
- Hình thức đăng ký: Liên hệ trực tiếp Viện Đào tạo Nghề nghiệp – Trung tâm Kỹ năng (SĐT : 08 3512 1506), trụ sở 475A, Điện Biên Phủ, Bình Thạnh (Theo biểu mẫu đính kèm).
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM  - NỘI DUNG TỔ CHỨC LỚP HỌC
Sinh viên có thể tham gia một đến ba chuyên đề tùy theo nhu cầu của bản thân. Mỗi chuyên đề sẽ được giảng dạy trong 8 tiết/ 2 buổi.
- Thời gian học và nội dung:
+ Kỹ năng nói chuyện trước đám đông: từ 8g00-11h00, ngày 22, 25/03/2016.
+ Kỹ năng tác phong công nghiệp: 14g00-17h00,  ngày 24, 26/03/2016.
+ Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân: từ 14g00-17h00, ngày 28, 30/03/2016.
- Địa điểm: Thông báo tại Website trung tâm Kỹ năng, bảng tin của Viện Đào tạo Nghề nghiệp trước khai giảng 02 ngày.
III. SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN VÀ LỆ PHÍ THAM GIA LỚP HỌC:
- Lệ phí: 70.000đ/1 học viên.
- Số lượng: 100 học viên/1 lớp.
* Lưu ý: Sinh viên tham gia đầy đủ 02 buổi học/01 chuyên đề sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề  kỹ năng. Giảng viên và Ban quản lý lớp học sẽ điểm danh theo từng buổi học.
Viện Đào tạo Nghề nghiệp – Trung tâm Kỹ năng thông báo đến toàn thể đoàn viên, sinh viên toàn trường đăng ký tham gia lớp học để bổ sung kỹ năng.

VIỆN TRƯỞNG V.ĐTNN
GĐ. TRUNG TÂM  KỸ NĂNG
                                                   
                                                                                                                        (Đã ký)

ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 
14556441
Đính kèm: