Dời lịch khai giảng lớp kỹ năng giao tiếp; kỹ năng bàn phím ( KG 05/8 và 06/8/19) sang KG 09/9 và 10/9/19
14577124