HỖ TRỢ SV - HỌC BỔNG
Thông báo 212/TB-CTSV về việc nhận hồ sơ xét học bổng Microsoft – Youthspark Các bạn sinh viên điền đầy đủ các nội dung trong thư xin xét học bổng theo đường dẫn sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLZnNIofgiQ-kre6T3xrS-xpO2ZblwQgcw7GVJcqDm0jatkQ/viewform
Quyết định số: 3132/QĐ-ĐKC V/v Học bổng HUTECH tài năng năm học 2013 - 2014 Xin chúc mừng 98 sinh viên, học sinh đạt được Học bổng HUTECH tài năng của Trường Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014. Sinh viên, học sinh có tên theo Quyết định số: 3132/QĐ-ĐKC ngày 18/11/2014 của...
Quyết định số: 3142/QĐ-ĐKC V/v tặng học bổng HUTECH vượt khó năm học 2013-2014 Xin chúc mừng 200 sinh viên, học sinh đạt được Học bổng vượt khó của Trường Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014. Sinh viên, học sinh có tên theo Quyết định số: 3142/QĐ-ĐKC ngày 18/11/2014 của Hiệu...
Sinh viên Khoa Cơ – Điện – Điện tử HUTECH được nhận học bổng của doanh nghiệp Sáng ngày 12/06/2014, công ty cổ phần Cơ Điện lạnh Đại Việt và công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TIL Đồng Hưng Thịnh đã trao 13 suất học bổng trị giá 32 triệu đồng cho 13 sinh viên vượt khó học giỏi của Khoa Cơ –...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×