Thi Học kỳ 3: Sinh viên chính thức bước vào kỳ thi từ 15/8

Từ 01/8, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có thể truy cập tài khoản cá nhân để xem lịch thi Học kỳ 3 năm học 2021-2022. Sinh viên có nguyện vọng nhận điểm I, xóa điểm I hoặc chuyển ca thi có thể nộp các loại đơn từ tương ứng từ 01/8 đến 07/8/2022.
 
Sinh viên có thể xem lịch thi cá nhân và lịch thi toàn trường tại website
http://daotao.hutech.edu.vn. Khi xem lịch thi, sinh viên cần ghi nhớ tên học phần thi, ngày thi, giờ thi để đến trường dự thi đúng giờ. Kỳ thi Học kỳ 3 năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ 15/8 - 20/8/2022 theo hình thức trực tiếp tại các cơ sở học tập của Nhà trường.
 
Thi Học kỳ 3: Sinh viên chính thức bước vào kỳ thi từ 15/8 15 
Kỳ thi Học kỳ 3 diễn ra từ 15/8 - 20/8/2022 theo hình thức trực tiếp

Đối với các học phần do phòng Đào tạo - Khảo thí xếp lịch thi và tổ chức thi (lịch thi thể hiện trên trang cá nhân của sinh viên), sinh viên nếu có nguyện vọng nhận điểm I, xóa điểm I, chuyển ca thi cần đăng nhập vào trang http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn, sau đó tiến hành nộp đơn theo hình thức trực tuyến trong thời gian 01/8 - 07/8/2022.
 
 Thi Học kỳ 3: Sinh viên chính thức bước vào kỳ thi từ 15/8 30
Sinh viên có nguyện vọng nhận điểm I, xóa điểm I, chuyển ca thi sẽ tiến hành nộp đơn bằng hình thức trực tuyến trong thời gian 01/8 - 07/8/2022

Đối với các học phần do Khoa/Viện/Trung tâm tổ chức thi (lịch thi không thể hiện trên web daotao.hutech.edu.vn), sinh viên có nhu cầu nhận điểm I, xóa điểm I, chuyển ca thi vui lòng liên hệ Khoa/Viện/Trung tâm để đươc hỗ trợ.
 
Sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn chi tiết từng loại đơn/phiếu trước khi thực hiện. Trong thời gian nộp đơn trực tuyến, nếu có thắc mắc về các thao tác thực hiện hoặc cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo - Khảo thí theo các kênh liên lạc sau:
Số điện thoại: (028) 7105 6686
Email: lichthi@hutech.edu.vn
Chatbox tại website: http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn hoặc http://daotao.hutech.edu.vn

Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, hiệu quả và đúng quy chế, sinh viên có thể tham khảo các lưu ý TẠI ĐÂY

Phòng Truyền thông
14602988