Thông báo Rà soát hỗ trợ học phí cho Sinh viên thuộc diện gia đình có đất bị thu hồi
Căn cứ vào công văn số 207/BCĐCTGNBV ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc hỗ trợ việc làm và giải quyết cho người có đất bị thu hồi, Phòng Công tác Sinh viên Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo rà soát các trường hợp sinh viên thuộc diện gia đình có đất bị thu hồi nhưng chưa được hỗ trợ học phí với nội dung cụ thể như sau:
 

Thông báo Rà soát hỗ trợ học phí cho Sinh viên thuộc diện gia đình có đất bị thu hồi

>>> Đối tượng và thời gian thực hiện
  • Sinh viên có đơn đề nghị hỗ trợ từ năm học 2016 – 2017 trở về trước sẽ được tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo đủ thời gian liên tục nhưng không quá 03 năm
  • Chấm dứt đề nghị hỗ trợ đối với các hồ sơ mới bắt đầu đề nghị hỗ trợ kể từ năm 2017 – 2018. 
​>>> Hồ sơ cần nộp:
  • Sinh viên liên hệ Ủy ban nhân dân phường, xã nơi gia đình có đất bị thu hồi, làm giấy xác nhận theo biểu mẫu qui định dành cho người có đất bị thu hồi

>>> Nơi nhận hồ sơ và tư vấn hỗ trợ: 
  • Phòng Công tác Sinh viên, 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh - Điện thoại: (028) 3512 0785 gặp cô Hồng Diệp
 
Phòng Công tác Sinh viên
14575589