VĂN BẢN - BIỂU MẪU
Biểu mẫu mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám bệnh ban đầu Biểu mẫu mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám bệnh ban đầu
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của CHÍNH PHỦ Số: 74/2013/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ...
Biễu mẫu xác nhận sinh viên Nhằm hướng dẫn thực hiện công tác hỗ trợ đời sống sinh viên, học sinh trong suốt quá trình học tập tại Trường. Nâng cao sự hài lòng của phụ huynh, sinh viên, học sinh về dịch vụ của Trường.
Biễu mẫu giới thiệu việc làm Nhằm hướng dẫn thực hiện công tác hỗ trợ đời sống sinh viên, học sinh trong suốt quá trình học tập tại Trường và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Nâng cao sự hài lòng của phụ huynh,...
Biểu mẫu đăng ký ngoại trú Biểu mẫu đăng ký ngoại trú
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC