74/TB-CTSV tiếp nhận hồ sơ chương trình "Cho sinh viên mượn máy tính xách tay"
SV đăng ký online tại đây: https://bit.ly/HUTECH_HotromuonLaptop
14592393