VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Luật Giáo dục 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 01/01/2006
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC