Chức năng nhiệm vụ

Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Truyền thông được thành lập ngày 01/05/2010 theo Quyết định số 356/QĐ-ĐKC của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.

 

  • Chức năng
Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH), là đầu mối chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác tuyên truyền tuyển sinh tất cả
bậc – hệ đào tạo trong Trường đạt hiệu quả cao.
Đề xuất chiến lược (mục tiêu và giải pháp) phát triển quy mô tuyển sinh
hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường; xây dựng, quảng bá và
phát triển thương hiệu HUTECH, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường và xã hội.
  • Nhiệm vụ

>> Về tư vấn tuyển sinh
- Dựa trên kế hoạch tổng thể các mốc kỳ thi tuyển và xét tuyển sinh các bậc – hệ đào tạo của Trường xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết cho công tác tư vấn tuyển sinh, bao gồm: thông tin tuyển sinh, tư vấn mùa thi và tuyên truyền trực tiếp;
- Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo về thông tin tuyển sinh, tư vấn ôn thi, thiết kế và đăng quảng cáo tuyển sinh trên các báo – đài;
- Chủ trì và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, học sinh, các khoa về tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng người học trong và ngoài Trường;
- Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức các kỳ thi tuyển sinh;
- Phân tích các thống kê, tổng hợp và báo cáo từ các phòng, ban khác theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị;
- Tham gia các công tác khác của Trường và của đơn vị theo đề nghị;

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế - chính sách khen thưởng, khuyến khích tăng cường quy mô và hiệu quả tuyển sinh.

>> Về công tác truyền thông và phát triển thương hiệu
- Chủ trì và phối hợp tổ chức các sự kiện trong Trường để xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu HUTECH: Tổ chức các Hội thảo, tư vấn tuyển sinh, các Demo ngành học cho các trường THPT để thấy được chất lượng các khóa học;
- Tổ chức các hoạt động xã hội, tư vấn hướng nghiệp, nhân đạo,… trực tiếp tại các vùng thị trường mục tiêu để thu hút sự quan tâm của giới truyền thông, sinh viên, học sinh, và phụ huynh;
- Thiết lập quan hệ có thông tin PR và Marketing với các cơ quan truyền thông, trường học, tổ chức giáo dục;
- Bồi dưỡng và huấn luyện đội ngũ cộng tác viên PR và Marketing trở thành chuyên nghiệp và đủ năng lực cho việc tư vấn tuyển sinh;
- Viết bài PR, làm phim giới thiệu, phóng sự, tổ chức các cuộc thi trên website cho sinh viên hiện tại và học sinh trung học phổ thông;
- Chủ trì thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho công tác tuyển sinh, truyền thông phát triển thương hiệu và các sự kiện trong Trường.

>> Về công tác tư vấn hỗ trợ học tập
- Giúp Ban Giám hiệu triển khai công tác chăm sóc, hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của Trường;
- Thực hiện tốt vai trò cố vấn học tập cho sinh viên toàn Trường theo học chế tín chỉ;
- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ sinh viên thực hiện tốt các thủ tục và quy định về học vụ như: hướng dẫn phòng học, xem thời khoá biểu, lịch thi, đăng ký môn học, hoàn tất học phí đúng hạn, hệ thống đơn từ và thủ tục có liên quan,… thông qua các hình thức phù hợp.
1460372

Các tin khác