THÔNG BÁO MỚI
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng thực hành 2014   Cao đẳng thực hành HUTECH là một Khoa đào tạo có quy mô lớn nhất của trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH), trực tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo Cao đẳng nghề hệ chính quy. Hình thành dựa trên nền tảng Cao...
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2015 -đợt 1 Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2015 với 07 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây...
Hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 Hồ Sơ Tuyển Sinh Văn Bằng 2
Hồ sơ liên thông từ trung cấp lên đại học Hồ Sơ Liên Thông Từ Trung Cấp Lên Đại Học
Hồ sơ tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học Hồ Sơ Tuyển Sinh Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học
Hồ sơ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học Hồ Sơ Tuyển Sinh Hệ Vừa Làm Vừa Học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC