Biên bản bầu Ban cán sự lớp
Các lớp họp và điền đầy đủ thông tin trong biên bản sau đó photo nộp cho viện Đào tạo Quốc tế (Gặp Thầy Tiến Đức hoặc Cô Phi Yến)
14591605