CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC - ANH

Chương trình chuyển tiếp với Đại học Strathclyde

Đại học Strathclyde, Scotland và HUTECH hợp tác mở chương trình chuyển tiếp đại học cho sinh viên trường HUTECH.

Chương trình chuyển tiếp với Đại học Brighton

Đại học Brighton nước Anh đã chính thức có chương trình đào tạo chuyển tiếp đại học dành cho sinh viên trường HUTECH.

Banner Tư vấn trực tuyến