CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC - ĐÀI LOAN

Chương trình chuyển tiếp với Đại học Công nghệ Ming Chi (MCUT)

Chương trình học chuyển tiếp đại học giữa HUTECH và Đại học Công nghệ Ming Chi (MCUT), trường đại học công nghệ hàng đầu Đài Loan đã được ký kết.

Chương trình chuyển tiếp với Đại học I-Shou (ISU)

Trường Đại học I-Shou, một trong các trường Đại học tư thục đứng đầu miền Nam Đài Loan hiện đã có chương trình đào tạo chuyển tiếp đại học với HUTECH.

Banner Tư vấn trực tuyến